Förbundets höstmöte 18.12.2020

Plats: Norrvalla Folkhälsan i Vörå
Vöråvägen 305, 66600 Vörå
Tid: 13.00

Kallelse till höstmöte 2020

Välkommen att delta i Finlands Seniordansförbund rf:s höstmöte fredagen den 18.12.2020 kl. 13.00 på Norrvalla Folkhälsan, Vöråvägen 305, Vörå

Om du vill delta elektroniskt bör du anmäla detta senast 15.12.2020 till ordförande Gun Svenlin (gun.svenlin@gmail.com eller tel. 045 352 0064) för att få en personlig länk till mötet.

Föredragningslista 

§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Laglighet och beslutförhet
§ 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet
§ 4 Godkännande av föredragningslistan
§ 5 Val av två protokolljusterare som vid behov kan verka som rösträknare
§ 6 Fastställande av verksamhetsplan för år 2021
§ 7 Fastställande av medlemsavgifter samt budgeten för år 2021
§ 8 Val av ordförande för år 2021
§ 9 Val av styrelsemedlemmar för år 2021-2022 för dem som är i tur att avgå

Enligt stadgarna består styrelsen av ordförande jämte 4-8 medlemmar. År 2020 hade styrelsen 6 medlemmar förutom ordförande. Styrelsemedlemmar valda 2020-2021: Else-Maj Holmström, Åsa Laukonlinna, Veikko Leskisenoja I tur att avgå: Liane Byggmästar, Sirpa Jäppinen och Ann-Louis Wikblad (dessa har meddelat att de står till förfogande)


§10 Val av två verksamhetsgranskare samt suppleanter för dessa för år 2021
§11 Övriga ärenden

Övriga ärenden meddelas skriftligen till gun.svenlin@gmail.com senast 8.12

§12 Höstmötet avslutas

Finlands Seniordansförbund r.f.
15.11.2020, gm ordförande Gun Svenlin


Kategorier:
Evenemang Nyhet