Medlemsbrev 21.08.2020

Hösten närmar sej med stormsteg och våra seniordansledare står i startgroparna färdiga att räkna in: färdiga – nu.

Vi satsar och förbereder höstens timmar med blockdanser, kolodanser utan handfattning,figurövningar, linedanser, kort sagt allt möjligt till trevlig seniordansmusik. Vi är uppmärksamma på att hålla avstånd, god handhygien och egen hälsa främst. Vi kan bara invänta regeringens och institutens rekommendationer och hoppas att vi får dansa tillsammans igen.

Förbundets uppskjutna vårmöte hålls på Norrvalla Folkhälsan i Vörå den 18 september.
Se inbjudan längst ner.
Höstmötet planeras till Helsingfors eller Vörå beroende av covid19 läget.

Förbundets 35 års Jubileumsfest med gamla danspärlor och övrig verksamhet som planerats för hösten i förbundets regi skjuts framåt till nästa år.
NT 2021 går som planerat i Danmark.
Finland har fått tilläggsplatser.
Mera info till ledarna nästa vecka. Det är bara att anmäla intresset till Gun.

Speciellt för ledare
Regina Forssten och Christian von Alfthan har jobbat med att hitta lösningar för seniordans då vi inte kan dansa varken parvis eller nära varandra. De delar gärna med sig av sina funderingar:
Förutom blockdanser är kolo- och pardanser utan handfattning en möjlighet, speciellt i stora salar där man kan man hålla avstånd.
Pardanser i ring – en och en utan handfattning – alla dansar damens steg – armarna tas med i arkad och twirl.
Pardanser tex FJELLHAMAR RUMBA (2006), VIIVY VIELÄ HETKI (2013), HAFVET (2008), TANGO JALOUSIE (2010), GLOBETROTTER (2008).
Blockdanser tex BITTY BOPPY BETTY (2019), BRUSTNA FÖRHOPPNINGAR (2018), SANTIANO (2016), CARMEN (2006, 2010), DIE KÜCHENSHABE (2007), ELAINE ON LINE (2003), RUMBA-SOLO (DS III), MOOI GRIEKENLAND (2000), CALAHAN (Tanz einfach 2)

Jag vill påminna om alla gamla grundkursdanser liksom F1 och F2 danser som kan modifieras till block och kolodanser. Många av er har gamla dansstugor, där finns trevliga blockdanser. Låt fantasin flöda för att vi alla ska kunna dansa tryggt i höst. Jag har prövat att dansa pardans med en kort 40cm käpp emellan med samma par hela tiden, tom arkaden går som en dans. Linda skaftet med olika färgers tejp så vet ni vem som är vems och det är lätt att sprita av. (Nöden har ingen lag)  
OBS!!! Meddela Gun om du startat ny dansgrupp, kontaktuppgifter för dansgrupp ändrats eller om gruppen inte längre är verksam. Detta så att hemsidan visar riktig info.

Följ vår webbsida seniordans.fi, den uppdateras efter hand!!

Ta hand om er därute, undvik onödigt resande och håll avstånd!

Gun Svenlin, ordförande
E-post: gun.svenlin@gmail.com
Tfn: 045-3520064

Välkommen att delta i Finlands Seniordansförbund rf:s vårmöte fredagen den 18.09.2020 kl 16.00 i Vörå på Norrvalla Folkhälsan, sal Egil.adress
Förbundet bjuder på kaffe

Föredragningslista
§ 1. Mötet öppnas
§ 2. Konstaterande att mötet är lagligt sammankallat och beslutfört
§ 3. Val av mötesordförande. Val av mötessekreterare
§ 4. Godkännande av föredragningslistan
§ 5. Val av två protokolljusterare, som samtidigt kan verka som rösträknare
§ 6. Verksamhetsberättelsen 2019
§ 7. Bokslutet 2019. Verksamhetsgranskningsberättelsen
§ 8. Fastställande av bokslutet
§ 9. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga
§ 10. Övriga ärenden
§ 11. Mötet avslutas

Finlands Seniordansförbund r.f.