Medlemsbrev 24.03.2021

Våren närmar sej med stormsteg ….MEN det känns så nedslående att följa med Covid restriktionerna som nästan uteslutande bara innehåller ”nej ,ännu ingen dans, ingen närkontakt , inte hålla i, inte dansa kedjor, inga partnerbyten”…. vad är då kvar jo en del blockdanser och kolodanser utan handfattning… men när lokalerna stängt oss ute. Vi kan bara vänta på vårvärme och dans ute på gräsmattan eller på torget. Planera nu, sök tillstånd att få dansa, satsa på uteaktiviteter denna sommar. Det blir bättre, det måste bli bättre annars dör hela den internationella seniordansen bort.

Vi har tillsammans med Äldreinstitutet och Suomen Kansainvälisen Senioritanssiliitto nygamla material på gång. Det blir enkla block och ringdanser att ta till sej. Planerna är att de är klara till hösten när vi åter försöker Stampa igång dansen. (Mera info senare via zoom-möten).

Det dansas ute i regionerna på Esbo arbis och i Ekenäs på dansstationen via zoom-länk varje måndag åtminstone i april. Vill du delta så sänd din e-post adress till mej så får du en länk till dansen. Elina Mieskolainen dansar via YouTube i Lovisa. Rounddansarna hittar du också att följa via zoomlänk.

FSDF skaffar en egen zoom-länk för att kunna hålla kontakten till er alla. Vi planerar digitala träffar ” kaffemöten” kring: Hur mår du, hur fungerar det hos dej, dansbeskrivningar o tolkningar, dansnyckeln osv. Hur få igång allt till hösten?! Vi återkommer via mejl till er ledare.

Styrelsen 2021 består av följande personer:
Gun Svenlin, ordförande och verksamhetsansvarig
Liane Byggmästar, viceordförande och sekreterare
Else-Maj Holmström, kassör
Sirpa Somerkero ( Jäppinen)
Åsa Laukonlinna, webbansvarig
Veikko Leskisenoja
Ann-Louis Wikblad
Inger Iiskola, bokförare utanför styrelsen.

Välkommen att delta i Finlands Seniordansförbund rf:s vårmöte fredagen den 23.04.2021 kl 14.00 på Norrvalla Folkhälsan, sal Egil, Vöråvägen 305, Vörå eller via Zoom.

Nu är det också hög tid att planera hösten och ordna prova på danser och genomgång av steg och figurer före ordinarie timme för att hitta nya dansare och inge trygghet åt dansarna.

Jag vill ge er några covid-19 varianter på gamla danser att dansas i block (se bilagor)

När ni gör nya danser sittande eller stående så snälla sänd dem också till förbundet /mig så kan vi via medlemsbrev förmedla dem vidare till andra ledare.

Det är dags att betala medlemsavgiften och vi är tacksamma om ni inviterar nya medlemmar, dansare, som vill stöda vår fortsatta verksamhet.

Medlemsavgiften för år 2021 är enligt höstmötets beslut 15 €. Betalningsuppgifter för medlemsavgiften finns som bilaga. Enligt förbundets stadgar kan medlem som har lämnat sin medlemsavgift obetald i två år uteslutas.

Vid oklarheter kontakta Inger Iiskola tel nr 050 336 6040

KOM IHÅG att anmäla adressförändringar och byte av e-postadress och telefonnummer.
Anmälan görs till Liane Byggmästar, epost liane.b(at)anvianet.fi eller tel 050 594 1585

Vid tangenterna Gun Svenlin, ordförande

Finlands Seniordansförbund r.f.
www.seniordans.fi
FO-nr 1110430-7

Medlemsavgift 2021 15€

Förfallodag 01.05.2021
Bank: Aktia
IBAN: FI29 4055 1140 0001 95
BIC: HELSFIHH
Skriv i referensnummer nummer 2121.