Medlemsbrev

Medlemsbrev 1 24.2.2020 Finlands Seniordansförbund rf
Våren närmar sej med stormsteg…
21.3 har styrelsen bjudit in danslärare Heidi Palmu till en inspirationsförmiddag kallad danslust. OBS anmäl er!
Efter lunch bjuder jag på några danser ur skrivbordslådan.
Kallelse till vårmöte
Välkommen att delta i Finlands seniordansförbund r.f.s vårmöte lördagen den 21.3.2020 kl. 15.00 i Arbetets Vänner Huvudföreningslokal, Annegatan 26, Helsingfors.
Våravslutningen i Österbotten/Munsala 4.4 och i Södra Finland/Solvalla 22.4 närmar sej. Närmare information om evenemangen finns på hemsidan www.seniordans.fi.

Jag vill göra er uppmärksamma på att vid våra våravslutningar och större uppvisningar är det skäl att alltid använda originalmusiken, som vi har betalt licens för.
I din egen grupp kan du nån gång byta ut musiken till en annan men då måste du också berätta att det är en egen variation. Det heter inte internationell seniordans för intet. Och för dansarna är musiken en viktig igenkänningsfaktor. Oftast är det vi ledare som tycker och tänker och inte vill foga oss i systemet.
Vi har den här våren pratat om blockdansen ”We shall not be moved”. Koreografin och musiken har samma namn. Att byta ut den musiken till någon annan musik betyder också att du måste ge dansen ett nytt namn och kom ihåg att ange koreografens namn – OCH att du har rätten till musiken.
Jag vet, jag vet jag har godkänt musikbyte MEN jag blir mer och mer övertygad om att vi ska hålla oss till givna spelregler.
När ni gör nya danser sittande eller stående så snälla sänd dem också till förbundet så kan vi via medlemsbrev förmedla dem vidare till andra ledare.
Jag hoppas att ni alla som planerar att ordna sommarseniordans kontaktar styrelsen så vi kan ordna synlighet på hemsidan.

Nu är det också hög tid att planera hösten och ordna prova på danser och genomgång av steg och figurer före ordinarie timme för att inge trygghet åt dansarna.

Styrelsen 2020 består av följande personer:
Gun Svenlin, ordförande och verksamhetsansvarig
Liane Byggmästar, viceordförande och sekreterare
Else-Maj Holmström, kassör
Sirpa Jäppinen
Åsa Laukonlinna, webbansvarig
Veikko Leskisenoja
Ann-Louis Wikblad
Inger Iiskola, bokförare utanför styrelsen.

Det är dags att betala medlemsavgiften och vi är tacksamma om ni inviterar nya medlemmar, dansare, som vill stöda vår fortsatta verksamhet.

Medlemsavgiften för år 2020 är enligt höstmötets beslut 15 €. Betalningsuppgifter för medlemsavgiften finns som bilaga. Enligt förbundets stadgar kan medlem som har lämnat sin medlemsavgift obetald i två år uteslutas.

Vid oklarheter kontakta Inger Iiskola tel nr 050 336 6040

KOM IHÅG att anmäla adressförändringar och byte av e-postadress och telefonnummer.
Anmälan görs till Liane Byggmästar, epost liane.b(at)anvianet.fi eller tel 050 594 1585


”Det händer i regionen”
Från och med den 1 mars 2020 hyr jag en affärslokal (90 m2) vid Torngatan 3 i Raseborg, ca 150 m från tågstationen – resecentret – i Ekenäs. Där kommer jag att leda seniordans av alla de slag: På må för nybörjare, ti sittdans o.a., on rounddans, to – fr helt vanlig internationell seniordans. Ibland på fm, ibland em, ibland både-och och ibland är jag ledig.
Ring mig, Regina Forssten, 050 520 4397 eller kolla i Kulturforum (Evenemax) för närmare information. Välkommen till DANSSTATIONEN I RASEBORG!

Vid tangenterna Gun Svenlin, ordförande

Medlemsavgift 2020: 15€
Bank: Aktia
IBAN: FI29 4055 1140 0001 95
BIC: HELSFIHH


Ange vid betalning referensnummer 2121
Förfallodag 15.3.2020

Finlands Seniordansförbund r.f.
www.seniordans.fi
FO-nr 1110430-7