Nyheter

Tillbaka

av Gun Svenlin den 08.03.2019
(läst av 38 besökare)

Kallelse till vårmöte 30.3.2019

Kallelse till vårmöte
Välkommen att delta i Finlands Seniordansförbund rf:s vårmöte 30.03.2019 kl 14.15 i Arbetets Vänner Huvudförenings lokal, Annegatan 26, Helsingfors. Efter mötet bjuder förbundet på kaffe.
Föredragningslista
§ 1. Mötet öppnas
§ 2. Konstaterande att mötet är lagligt sammankallat och beslutfört
§ 3. Val av mötesordförande. Val av mötessekreterare
§ 4. Godkännande av föredragningslistan
§ 5. Val av två protokolljusterare, som samtidigt kan verka som rösträknare
§ 6. Verksamhetsberättelsen 2017
§ 7. Bokslutet 2017. Verksamhetsgranskningsberättelsen
§ 8. Fastställande av bokslutet
§ 9. Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga redovisningsskyldiga
§ 10. Övriga ärenden
§ 11. Mötet avslutas

 
 
 
 

FINLANDS SENIORDANSFÖRBUND r.f.

Mannerheimvägen 97
00280 Helsingfors

FO - 1110430-7

ordförande
Gun Svenlin
045-352 0064
gun.svenlin(at)gmail.com
Holmängsvägen 4
66600 Vörå