Verksamhet

Finlands Seniordansförbund r.f.


Verksamhetsplan 2018
Förbundets uppgift är att främja och att väcka intresset för internationell seniordans i Finland och att utbilda seniordansledare. Till ordinarie medlem antas person som är intresserad av seniordans och till organisationsmedlem samfund som är intresserat av att understöda seniordans. Förbundets hemort är Helsingfors.
Förbundets mål förverkligas genom att
• sprida information om internationell seniordans
• främja intresset för seniordans så att möjligast många erbjuds seniordans efter sin förmåga och sina behov
• bistå pensionärsföreningar och andra intresserade organisationer att anordna internationell seniordans
• arrangera utbildning och dansträffar för sina medlemmar
• utveckla seniordansverksamheten i samarbete med nationella och internationella seniordans-organisationer och andra relevanta organisationer.
Visionen är senior- och sittdans för alla idag och imorgon
Margareta Grigorkoff hämtade seniordansen från Tyskland redan 1979 och tillsammans med ivriga dansledare i åldern 50+ spreds seniordansen i hela Svenskfinland. Finlands Seniordansförbund rf grundades 1985 som det första förbundet i Norden. Seniordansen spred sig med åren till andra delar av Finland och 1997 bildades systerorganisationen Suomen Kansainvälisen Senioritanssin Liitto ry. De övriga nordiska länderna bildade förbund an efter: Danmark 1986, Sverige 1989, Norge 1994.
Målsättning och tyngdpunktsområden 2018
Målsättningen är att utveckla förbundets verksamhet i enlighet med vår vision seniordans och sittdans för alla idag och imorgon genom att
• göra senior- och sittdansen bekanta för allmänheten
• nå nya dansare ute i regionerna
• aktivera och inspirera både blivande och utbildade ledare till att starta nya grupper och/eller att verka som hjälp och stöd för ledare i befintliga grupper
• tillsammans med Äldreinstitutet och Suomen Kansainvälisen Senioritanssin Liitto göra nytt kursmaterial NT-2018 och sprida handledarmaterialet “Senioritanssi valloittaa- ohjaajan opas”
Administration
Förbundet leds av en styrelse bestående av ordförande samt sex medlemmar. Förbundet har ingen anställd personal. Styrelsen sammanträder under året 3 gånger och har en strategidag.
Utbildning
Seniordansledarutbildningen är 3-delad med grundkurs, fortsättningskurs 1 och 2. Förbundet ordnar fortbildning med nationella och internationella seniordanser. Kursmaterialet består av musik cd och häfte med dansbeskrivningar. Efter grundkurs får du hålla timmar i internationell Seniordans och efter 2an får du fungera som utbildare för nya ledare i seniordans.
Du får fungera som sittdansledare efter en tvådagarskurs med dansmaterial i form av musik cd och dansbeskrivningar.
I all utbildning ingår praktiska övningar i att tolka och att lära ut dansmaterialet.
Under året ordnas
• Sittdanskurs NT 2006 i Helsingfors 10 - 11.2
• Fortbildning “Teknikens underbara värld” i samband med vårmötet lördag 24.3
• Dansdag med danser från NT 2018 i Vörå 18.11
• Fortbildning “Ledarhandbok”i samband med höstmötet 24.11
• Dansdag med danser från NT 2018 i Helsingfors 25.11
I samarbete med lokala medborgarinstitut och Folkhälsan
• Sittdanskurser i Nyland, Österbotten och Åland
• Grundkurs i seniordans i Nyland och Österbotten

Nationella dansträffar
Våravslutning 7.4 i Nykarleby och 28.4 i Helsingfors
FSDF ordnar årligen gemensamma våravslutningar för alla seniordansgrupper i Svenskfinland, en dag i södra Finland och en dag i Österbotten. Ledarna får årligen på fortbildningar lära sej nytt koreograferat material till seniordansen. Nya och gamla danser övas och dansas i grupperna under året. Våravslutningarna är ett utmärkt tillfälle för dansare och ledare från hela Svenskfinland att träffas och känna den samhörighet som den internationella seniordansen medför. Ledarna får en möjlighet att lära av varandra och dansarna får lära sej nya danser och träffa nygamla dansvänner.
Internationella danskongresser
Nordisk Träff 2018 på Kisakallio i Lojo hålls den 11-15.6 2018. Deltagarantalet rör sej kring 150 nordiska seniordansledare. Vårt förbund har 23 deltagare med värdinnor och organisatörer inberäknade.
Förbundet har 2 representanter i arbetsgruppen liksom också Suomen Kansainvälisen Senioritanssin Liitto medan Äldreinstitutet har 4 representanter.
Information
Förbundets medlemmar får aktuell information via medlemsbrev och på webben. Informationen sprids via förbundets webbsida www.seniordans.fi, olika medier och i samband med lokala evenemang.
Verksamhet på lokal nivå
60 senior- och sittdansgrupper med 1000 dansare verkar inom olika organisationer, främst inom lokala medborgarinstitut och pensionärsföreningar, runt om i Svenskfinland och på Åland. Ledarna för seniordans- och sittdansgrupperna är utbildade av Finlands Seniordansförbund rf eller av Äldreinstitutet.
Presentationer av och prova på seniordans anordnas lokalt samt erbjuds organisationer och föreningar.
Uppskattade seniordansmöjligheter anordnas under sommarmånaderna i Ekenäs, Helsingfors och Lovisa.
Den 29.4 firar Finland den internationella dansdagen och FSDF deltar med seniordansen tillsammans med aktörer runt om i Svenskfinland.
Den österbottniska seniordanskartan visar att det finns många orter och aktörer som ännu inte har internationell seniordans på programmet. Förbundet vill med hjälp av Svenska pensionärsförbundet, Svenska Österbottens Ungdomsförbund, Österbottens Marthadistrikt och Finlands Svenska Gymnastikförbund kartlägga och inspirera föreningar och medborgarinstitut att ordna prova på tillfällen och inspirationstimmar runt om i Österbotten. Förbundets österbottniska dansledare fungerar som inspiratörer. De första kontakterna togs under 2017 och fortsätter med prova på internationell seniordans under vår och höst 2018.
Samarbete
Samarbetspartners är nationella och internationella seniordansorganisationer, lokala medborgarinstitut, Arbetets Vänner Huvudföreningen rf, Folkhälsans förbund rf, Svenska pensionärsförbundet rf och Svenska folkskolans vänner rf.

FINLANDS SENIORDANSFÖRBUND r.f.

Mannerheimvägen 97
00280 Helsingfors

FO - 1110430-7

ordförande
Gun Svenlin
045-352 0064
gun.svenlin(at)gmail.com
Holmängsvägen 4
66600 Vörå