Sittdans

Information

Sittdansen sker, som namnet säger sittande på en stol. Sittdansen är ett bra komplement till stolgymnastiken. Du rör dig i följsamma rörelsemönster till musik. Samma musik finns både för sitt- och seniordans.

Sittdansen har ofta en historia som den berättar. I sittdansen dansar ledaren med hela tiden så att deltagarna lätt kan följa hennes rörelser.

I sittdansen används olika hjälpmedel för att underlätta eller stimulera rörelse. Med en dansfläta eller färggranna dukar är det lätt och roligt att svänga i takt med musiken. För att slå takten används olika skrammelinstrument.

FINLANDS SENIORDANSFÖRBUND r.f.

Mannerheimvägen 97
00280 Helsingfors

FO - 1110430-7

ordförande
Gun Svenlin
045-352 0064
gun.svenlin(at)gmail.com
Holmängsvägen 4
66600 Vörå