21.03 Danslust – Dansdag med danslärare Heidi Palmu i Helsingfors

21.03 Förbundets vårmöte i Helsingfors

04.04 Våravslutningsdans i Österbotten

22.04 Våravslutningsdans i Södra Finland

24.10 Nostalgidans med gamla danspärlor från 40 år i Helsingfors

24.10 Förbundets höstmöte i Helsingfors

24.10 Förbundets Jubileumsmiddag i Helsingfors för alla medlemmar

Vi tipsar följande

27-28.03 sittdanskurs NT 2006 tillsammans med Äldreinstitutet (tvåspråkig kurs) Gun och Arja

31.07-02.08 Rounddans veckoslut i Valkeakoski med Arja o Gun

”Det händer i regionen”

Från och med den 1 mars 2020 hyr jag en affärslokal (90 m2) vid Torngatan 3 i Raseborg, ca 150 m från tågstationen – resecentret – i Ekenäs. Där kommer jag att leda seniordans av alla de slag: På må för nybörjare, ti sittdans o.a., on rounddans, to – fr helt vanlig internationell seniordans. Ibland på fm, ibland em, ibland både-och och ibland är jag ledig. Ring mig, Regina Forssten, 050 520 4397 eller kolla i Evenemax för närmare information. Välkommen till DANSSTATIONEN I RASEBORG!