Medlemsbrev

Finlands Seniordansförbund rf’s Medlemsbrev december 2019
Vi finns på www.seniordans.fi Julen står för dörren, fötter springa tripp-tripp och alla har så bråttom – MEN ta er också tid att njuta och samla krafter till nästa dans år.
Hellen Tallqvist sade i sin bok om ledarskap inom PG-gymnastiken ” som du
ropar i skogen får du svar” med det vill jag ha sagt att du får det du ger. Kom-i-håg att le, var glad och njut av dansen oberoende av om du är dansare eller ledare. Ditt leende är kanske det enda leendet din danspartner får under
veckan. Det pratas idag så mycket om ensamhet, så låt dansen vara en
sammanbindande länk bland dansare och ledare.
Dansledare – ta hjälp av och hjälp varandra. Ingen är fullkomlig men
tillsammans är vi bäst.
Jag har hela hösten dragits med värk i höger höft och inte kunnat dansa många steg – bara i huvudet har stegen varit lätta. Nu är jag opererad och har en ny höftled och ingen värk. Rehabiliteringen är i gång och små danssteg är redan ok.
Höstmötet omvalde styrelsen i helhet för år 2020
Ordförande Gun Svenlin
medlemmar: Liane Byggmästars, Else-Maj Holmström, Ann-Louise Wikblad,
Åsa Laukonlinna, Sirpa Jäppinen och Veikko Leskisenoja
Viktiga datum – verksamhetsplanen 2020 som bilaga (närmare info vartefter
detaljprogrammen är klara)
21.03 Danslust – Dansdag med danslärare Heidi Palmu i Helsingfors
21.03 Förbundets vårmöte i Helsingfors
04.04 Våravslutningsdans i Österbotten
22.04 Våravslutningsdans i Södra Finland
24.10 Nostalgidans med gamla danspärlor från 40 år i Helsingfors
24.10 Förbundets höstmöte i Helsingfors.
24.10 Förbundets Jubileumsmiddag i Helsingfors för alla medlemmar
inför våravslutningen
07.01 Samling för dansledarna i Södra Finland
02.02 Samling för dansledarna i Österbotten
Vi tipsar om följande
27-28.03 sittdanskurs NT 2006 tillsammans med Äldreinstitutet (tvåspråkig
kurs) Gun och Arja
31.07-02.08 Rounddans veckoslut i Valkeakoski med Arja o Gun
Vi önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År!
Gun Svenlin ordförande tel 045 3520064, gun.svenlin(at)gmail.com
Holmängsvägen 4, 66600 Vörå

Kommande evenemang

KURSER OCH EVEMANG