Historik

Redan kyrkofader Augustinus förstod hur viktig dansen är i våra liv. Han skriver:

O, människa, lär dig dansa, 
annars vet himlens änglar inte 
vad de skall ta sig till med dig! 

Seniordansen har spritt glädje bland tusentals äldre personer, som kanske annars hade suttit ensamma och isolerade i sina hem. 

Vi är glada att vi har kunnat stimulera så många och har fått dem att röra på sig och träffa andra likasinnade. När vi nu har hållit på med vår dans i 30 år har vi tyckt, att vi gärna skulle dokumentera vad vi har sysslat med och visa utvecklingen och nog också något av framtidsvyerna. Vi är tacksamma över alla våra duktiga och initiativrika seniordansledare, som har visat en sådan fin förmåga att leda och inspirera dansarna, och vi är också lyckliga över, att så många har velat dansa med oss genom åren. 

Ett varmt tack vill vi särskilt rikta till vd. Dick Lundell, som har varit oss till så stor hjälp vid ombrytningen och utformningen av föreliggande bok.

Vi är också djupt tacksamma för de understöd som vi har fått av AV–Huvud-föreningen och Svenska Folkskolans Vänner

Finlands Seniordans 30 år 

Historiken är skriven av Margareta Grigorkoff 2009.  

Läs vår historik här