Bli medlem

Förbundets uppgift är att främja och att väcka intresset för internationell seniordans i Finland och att utbilda seniordansledare.

Förbundet förverkligar sina mål genom att

  • sprida information om seniordans
  • främja intresset för seniordans så att möjligast många erbjuds seniordans efter sin förmåga och sina behov
  • bistå pensionärsföreningar och andra intresserade organisationer att anordna seniordans
  • arrangera utbildning, fortbildning, kurser, möten och dansträffar för sina medlemmar
  • utveckla seniordansverksamheten i samarbete med nationella och internationella seniordansorganisationer och andra relevanta organisationer

Visionen är senior- och sittdans för alla idag och i morgon

Vårt motto är: Seniordans ger glädje – gör glad

Vill du vara med och förverkliga våra mål? Styrelsen välkomnar dig som medlem.

Du kan ansöka om medlemskap online med formuläret på denna sida eller med en PDF-ansökan att skriva ut längre ner på sidan.

Bli medlem

Tilläggsuppgifter (kryssa i)(obligatoriskt)

Sänd in din den utprintade och undertecknade blanketten till FSDF:s styrelse
c/o Gun Svenlin, Holmängsvägen 4, 66600 Vörå. Har du skickat in din ansökan elektroniskt behöver du inte skicka in den per post.