Evenemang

Danslust 2021

Vårmöte 2021

Se föredragningslista i medlemsbrevet

Sittdanskurs 2021

Våravslutningsdans i
Österbotten 2021

INSTÄLLD!

Våravslutningsdans i
Södra Finland 2021

INSTÄLLD!