Evenemang

Till följd av Coronaviruset, smittorisker och rekommendationer väljer Finlands Seniordansförbund rf att ställa in ALLA vårens aktiviteter såväl Danslust som Våravslutningar.
Vårmötet 21.3.20 uppskjuts p.g.a exeptionella omständigheter, coronavirusets smittorisk. Det är svårt att fastställa ny tidpunkt så länge läget är oklart.
Danslusten återkommer vi till under hösten.
Vi tar det säkra före det osäkra, vi vill inte riskera er dansledare och dansares hälsa.
Vi beklagar olägenheterna.

Gun Svenlin, ordförande FSDF r.f

Danslust – alla kan dansa 21.3.2020

Läs mer här

Vårmöte 21.3.2020

Läs mer här

Sittdanskurs 27-28.3.2020

Läs här mera

Våravslutningsdans i
Österbotten 4.4.2020

Läs mer här

Våravslutningsdans i
Södra Finland 22.4.2020

Läs mer här