Evenemang

Danslust 2022

Vårmöte 2022

Sittdanskurs 2022

Våravslutningsdans i
Österbotten 2022

Planeras till den 23.4 i Munsala

Våravslutningsdans i
Södra Finland 2022

under planering