Evenemang

Danslust – alla kan dansa 2021

Vårmöte 18.09.2020 kl.16.00 i Vörå

Se föredragningslista i medlemsbrevet

Sittdanskurs 2021

Våravslutningsdans i
Österbotten 2021

Våravslutningsdans i
Södra Finland 2021