Evenemang

Dansstuga i Helsingfors 2023


danser från ISDC i Frankrike

Vårmöte 25.3 2023


Kallelse till Finlands seniordansförbund rf,s vårmöte
 
Välkommen att delta i Finlands Seniordansförbund rf:s vårmöte lördagen den 25.03.2023 kl 14.00 på Arbetets Vänner Huvudföreningen , Annegatan 26 och via via Zoom ( meddela den 14.3 om zoomdeltagande för att få adressen och materialet)
Ifall tågstrejken blir av ordnas vårmötet 25.3 som hybrid o zoom möte på Norrvalla Folkhälsan i Vörå kl 14.00
Vi avvaktar ännu
Stadgeenliga ärenden

Våravslutning

i Karis den 19.4

Våravslutning

i Munsala den 22.4