FINLANDS SENIORDANSFÖRBUND

VÅR VERKSAMHET

SENIORDANSSeniordansen är en glad motionsform till omväxlande, medryckande och stimulerande musik. Seniordansen aktiverar både fysiskt och psykiskt, friskvård som bäst.
Seniordanserna dansas lika överallt i världen. Danserna består av nationella och internationella danser, såsom gammeldans, salongsdans, folkdans, squaredans, linedans och rounds omarbetade till seniordanser. 
Seniordansen dansas ofta parvis i ring eller på led. Karakteristiskt för seniordansen är partnerbyte. Varje dans har en egen koreografi som en utbildad dansledare lär ut.
       
För vem är seniordans?
Trots namnet passar seniordansen för alla åldrar. Du är välkommen ensam, man eller kvinna, ung eller gammal. Det blir lätt att känna gemenskap i gruppen, här har alla samma intresse – dansen.

Kom som du är! Ingen särskild klädsel behövs, bara bekväma skor. 

SITTDANSSittdansen sker, som namnet säger sittande på en stol. Sittdansen är ett bra komplement till stolgymnastiken. Du rör dig i följsamma rörelsemönster till musik. Samma musik finns både för sitt- och seniordans.
Sittdansen har ofta en historia som den berättar. I sittdansen dansar ledaren med hela tiden så att deltagarna lätt kan följa hennes rörelser.
I sittdansen används olika hjälpmedel för att underlätta eller stimulera rörelse. Med en dansfläta eller färggranna dukar är det lätt och roligt att svänga i takt med musiken. För att slå takten används olika skrammelinstrument.

DANSLEDARUTBILDNING


Senior- och sittdansledarutbildningen är öppen för alla dansintresserade, som vill lära sig mera och som vill starta samt leda grupper. Under kurserna lär du dig om åldrande, om att undervisa vuxna, musikteori och koreografi till danser.
Seniordansledarutbildningen är tredelad: Grundkurs, Fortsättningskurs 1 och Fortsättningskurs 2. Utöver dessa anordnas fortbildning för ledare, bl.a. årligen återkommande dansstugor med aktuellt nationellt eller internationellt dansmaterial.Sittdansledarutbildningen bygger på samma koncept: 3 fristående kurser, erfarenhet av att leda sittdans, kunskap om åldrandet samt musikteori- och vuxenpedagogik.
Kurser anordnas av Finlands Seniordansförbund r.f. i samarbete med Svenska studiecentralen eller tillsammans med förbundets övriga samarbetsparter.
Grundkurs i seniordans
Seniordans är en glad motionsform för alla åldrar. Seniordansen ger kontakt – kamratskap – kondition. Varje dans har sin egen koreografi, steg och turer upprepas under dansens gång.
Till seniordansen kan du komma ensam utan partner. Vi dansar i par ring, enkel ring, på led och i gränder. Danserna kommer från hela världen och olika musikstilar finns med. Musiken är medryckande och stimulerande. Seniordansen stimulerar både fysiskt, psykiskt och socialt. Seniordansen ökar rörelseförmågan och stimulerar blodcirkulationen.
På grundkursen lär du dig seniordansens terminologi, att räkna takter, tolka dansbeskrivningar och att leda danser. Efter genomgången kurs får du leda grupper i seniordans.
Grundkursens material består av en cd och dansbeskrivningar till 14 danser.